Tiêu chí để đánh giá một bộ nhận diện thương hiệu

Tiêu chí để đánh giá một bộ nhận diện thương hiệu

| Nhận diện thương hiệu

Đánh giá một bộ nhận diện thương hiệu không phải là một công việc đơn giản, dễ dàng. Vì thế xây dựng một bộ tiêu chí để đánh giá về nhận diện thương hiệu là một việc làm quan trọng. Dưới đây cung cấp một số tiêu chí quan trọng giúp bạn có thể tự đánh giá bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp mình.

Nhận diện thương hiệu cần độc đáo

Một bộ nhận diện thương hiệu thành công, trước tiên phải độc đáo và duy nhất. Khách hàng khi nhìn vào thương hiệu sẽ nhận ra đó chính là hình ảnh doanh nghiệp của bạn, chứ không phải của một doanh nghiệp đối thủ nào khác.

Nhận diện thương hiệu cần mang tính đặc trưng

Bộ nhận diện thương hiệu có thực sự phản ánh đúng đặc điểm cũng như văn hóa của doanh nghiệp. Bạn có cảm thấy hài lòng với những thông tin và tinh thần mà bộ nhận diện thương hiệu truyền tải đến cho khách hàng hay đối tác?

Nhận diện thương hiệu cần sự tuân thủ, nhất quán

Bộ nhận diện thương hiệu có phù hợp và thống nhất với văn hóa doanh nghiệp, hành vi ứng xử, thông điệp chủ đạo và các giá trị doanh nghiệp mang lại? Nó có giống với những trải nghiệm và mong đợi của khách hàng hay không? Mọi nhân viên của bạn đã hiểu hết được tầm quan trọng của việc tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động, hành vi ứng xử hay chưa?

Xem thêm các dự án về thương hiệu do Big Brand thực hiện tại đây

Thể hiện sự chuyên nghiệp

Bộ nhận diện thương hiệu chính là gương mặt của doanh nghiệp, phản ánh chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Vì vậy một bộ nhận diện thương hiệu được thiết kế chuyên nghiệp chính chính là điểm cộng đầu tiên khi khách hàng tiếp xúc với thương hiệu.

Thể hiện sự khác biệt

Bộ nhận diện thương hiệu của bạn có tạo được sự khác biệt, độc đáo so với các đối thủ cạnh tranh hay không? Khách hàng có thể bị thu hút, hay tìm được lí do để họ chọn sản phẩm của bạn khi nhìn vào bộ nhận diện thương hiệu hay không? Nói cách khác, điểm độc đáo nổi bật của doanh nghiệp có được thể hiện trong bộ nhận diện thương hiệu hay không?

Mang tính xã hội

Một nhận diện thương hiệu thành công cần có tính xã hội. Cụ thể, bộ nhận diện thương hiệu của bạn có bắt kịp được với những yêu cầu trong thời đại xã hội thông tin hiên nay hay không? Nó có hoạt động hiệu quả và truyền tải những thông điệp giống nhau trên tất cả các phương tiện thông tin truyền thông, từ báo ảnh, tạp chí, truyền hình đến Internet và điện thoại di động? Khách hàng có dễ dàng tiếp cận với thương hiệu trên mọi phương tiện thông tin hay không?

Xem thêm các bài viết:

Call Now